تاريخچه و مفاهيم كلي بهره وري

تاريخچه و مفاهيم كلي بهره وري

تاريخچه و مفاهيم كلي بهره وري

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*

فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت

تعداد صفحه:32

فهرست مطالب:

سابقه و تاريخچه

تعاريف و مفاهيم اساسي بهره وري و شرح تاريخي برخي تعاريف مهم

تعريف سازمان بين المللي كار(LLO )

تعريف آژانس بهره وري اروپا

تعريف ايمگل از بهره وري

تعريف ماندلا از بهره وري

استعمال نادرست واژه

توليد

كارايي

اثر بخشي

 

فصل دوم

روشهاي اندازه گيري بهره وري

عامل

مقايسه بهره وري

سنجش ميزان داده ها‌(نهاده ها) و ستانده ها

اندازه گيري ميزان ستانده

اندازه گيري ميزان نهاده

مشكل نارسائي ارقام و آمار

مدلهاي سنجش بهره وري

بهره وري مجموعه ي عوامل

بهره وري عامل منفزد

بهره وري سرمايه

بهره وري مواد

بهره وري كار

تفسير شاخصهاي بهره ور ي كار

استفاده از ارزش افزوده

نتيجه علمي تعيين شاخصهاي بهره وري

بهره وري و مديريت عمليات

بهره وري

تفاوت بين توليد و بهره وري

عوامل بهره وري

عوامل خارجي

عوامل داخلي

دلايل بهره وري پايين

عوامل افزايش دهنده ي بهره وري

نسبتهاي بهره وري

شاخص بهره وري

امدازه گيريهاي بهره وري

بهره وري مواد

بهره وري كارگري.

بهره وري سرمايه

بهره وري انرژي

بهره وري از ديد كلي

ايراد طراحي محصول

روشهاي توليد ناكارا

سوء مديريت زمان از جانب مديريت

سوء مديريت از جانب كاركنان

عوامل مؤثر در بهره وري

نيروي انساني

موارد ورودي

زمان، برايذموارد زير، اهميت بسزايي دارد

فضا و مكان

مسائل مالي

راه هايي براي بهبود بهره وري

تكنيكهاي مبتني محصول

تكنيكهاي مبتني مواد

عوامل كمك كننده به بهبود بهره وري

سازگاري با جديدترين تكنولوژي

طراحي مطلوب محصولات

.

.

.

نتيجه گيري و پيشنهادات

پيشنهادات

 

 

سابقه و تاريخچه

شايد به طور رسمي و جدي، نخستين بار لعنت «بهره وري» در مقاله اي توسط فردي به نامه «كوئيزني» در سال 1766 ميلادي ظاهرشد. بعد از بيش از يك قرن يعني در سال 1883 – آن طور كه فرهنگ لغت شناسي لاروس بيان مي كند- فردي به اسم «ليتر» بهره وري را بدين گونه تعريف كرد:

«قدرت و توانائي توليد كردن«، كه در واقع در اين جا بهره وري اشتياق به توليد را بيان مي كند»

از اويل قرن بيستم اين واژه مفهوم دقيق تري، به عنوان رابطه بازده (ستانده)،وعوامل و وسايل به كار رفته براي توليد آن بازده (نهاده يا داده)، را به دست آورد. فردي به نام«ارلي» در سال 1900 بهره وري را ارتباط بين بازده و وسايل به كار رفته براي توليد اين بازده عنوان كرد.

در سال 1950 «سازمان همكاري اقتصادي اروپائي يا OEEC»، تعريف كاملتري از بهره وري به اين شرح ارائه داد:

«بهره وري خارج از قسمت بازده به يكي از عوامل توليد است، بدين ترتيب مي توان از بهره وري سرمايه، بهره وري سرمايه گذاري، بهره وري موادخام، بسته به اين كه بازده در ارتباط با سرمايه گذاري يا موادخام و غيره مورد بررسي قرار گيد، نام برد.»

تعاريف ديگري از دهه شصت به بعد ارائه شدند كه اهم آنها به شرح زير است: